Van Ouaka tot Birtley

In het Belgische leger vochten in de Eerste Wereldoorlog 32 soldaten die afkomstig waren uit de Belgische kolonie Congo. Eén daarvan was Jean-Jacques M'Bondo. Ook hij kwam na heel wat omzwervingen in Engeland terecht. 

Read more ...

IBIS - Uit het nest gevallen

Ook heel wat jongens van de Oostendse visserijschool IBIS vertrokken, samen met het personeel en de directeur van de school, op 13 oktober 1914 naar Engeland en verbleven er gedurende de ganse oorlog.  

Read more ...

Goede manieren

Vader De Guchtenaere werkte tijdens de oorlog als telegrafist in Engeland. Zijn kinderen liepen er school in de Londense buurt Tottenham.

Read more ...

Geduld in de liefde

Er vloeide heel wat water naar de zee vooraleer Leon met zijn Maria kon trouwen. 

Read more ...

Subcategories