De familie Schippers

De familie Schippers verbleef de hele oorlog in Leeds(Yorkshire). 

De inwoners van Leeds droegen ‘hun’ 1600 Belgen een zeer warm hart toe. Zij gaven ze onderdak, voedsel, kleren  en gingen op zoek naar werk voor hen. De Belgen waren hen zo dankbaar dat zij de stad  een zilveren thee- en koffieservies schonken vooraleer zij werden gerepatrieerd in 1919

Ik heb heel wat verhalen over mijn familie gehoord als kind. Maar die herinneringen zijn nu vervaagd en  iedereen is overleden. Ik weet wel dat mijn familie altijd veel respect en bewondering heeft gehad voor de Engelsen.

 

Het leven van Pauline Schippers kreeg door haar verblijf in Leeds onmiskenbaar een andere wending. Het Engels dat zijn had opgepikt op de lagere school in Leeds(St Augustine’s Elementary School), kwam haar van pas om de Britse soldaten die onderdak  hadden gekregen in haar dorp op het einde van de Tweede Wereldoorlog, op te monteren. Zij beloofde één van hen, de chauffeur Leslie White(RASC), om het graf van zijn broer op te sporen. Die liet in het 1940 het leven bij de evacuatie van Duinkerken en werd ergens in België begraven.

Daar slaagde zij ook in, twee keer zelfs, want de broer was opnieuw begraven geweest na de oorlog. Daardoor trok zij ook nog eens naar Engeland; en later huwde haar oudste dochter Leonie met Leslie White. Pauline overleed in 1967.


Bronnen

We zijn veel dank verschuldigd aan  Linda Williams, Carshalton, Surrey, de kleindochter van Päuline Schippers.

‘Belgian refugees’, Family Tree Magazine, July 1992, p. 22.