Nieuwe artikels

Dit is een nieuw artikel met een aantal zinnen die dienen als intro. De intro mag niet te lang zijn: een paar zinnen volstaan. 

Dit is de body van het artikel dit is de body van het artikel - je kan teksten importeren via Word of via internet. Om overbodige code te vermijden...maar dan ga je als volgt te werk: 

Je importeert tekst met Ctrl V, je selecteert de tekst en gaat naar Format, onderaan zie je